Kontakt

Stowarzyszenie Klub Modelarski IPMS Kraków
Numer KRS: 0000427743
mail: i p m s @ i p m s k r a k o w . p l

Data wpisu: 24.07.2012r (UCHWAŁA Z DNIA 26.05.2012R. – ZMIANA § 44, § 48, § 31)
Numer Identyfikacyjny REGON: 122706530
Numer Identyfikacji Podatkowej: 9452170768

Konto bankowe:
KLUB MODELARSKI IPMS KRAKÓW
31 1020 2906 0000 1102 0301 1723

Comments are closed.